RealCom është një kompani lider në fushën e tregtimit të produkteve të sigurisë në Shqipëri dhe rajon. Ne ju ofrojmë gamë të gjerë të sistemeve të sigurise ku përshihen: sisteme vëzhgimi, sisteme alarmi, sisteme aksesi, telefoni, dedektimi dhe shuarje e zjarrit, pajisje të dedektimit të metaleve, eksplozivëve dhe narkotikëve etj.
RealCom eshte e përbërë nga një staf i kualifikuar në zgjidhjen e problemeve të sigurisë. Detyra jonë është të japim zgjidhje profesionale në ketë sektor, duke filluar që nga zgjedhja e sistemit që keni nevojë, deri tek planifikimi dhe instalimi.